Jak postupovat při úmrtí, další informace pro pozůstalé

Jak posupovat při úmrtí

Úmrtí doma - vždy je nutno přivolat lékaře

Nejprve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu (č. tel. 155), případně příslušného praktického lékaře. Ten provede ohledání zemřelého, na místě vystaví tzv. list o prohlídce zesnulého, který je ponechán u pozůstalých. Tento doklad opravňuje pracovníka či pracovníky pohřební služby k převozu zesnulého na chladicí zařízení.

Úmrtí v nemocnici nebo v sociálním zařízení

Vyrozumění o úmrtí dostanete obvykle telefonicky, po převzetí osobních věcí v nemocnici

navštivte v nejbližším čase pohřební službu nebo se nejdříve u nás informujte telefonicky.

Pokud Vašeho zesnulého převezla jiná pohřební služba, nejste povinni si u ní sjednat i pohřeb. Předem kontaktujte Vámi vybranou službu, která pak zařídí převzetí zesnulého.

Doklady, které budeme od vás potřebovat:

- list o prohlídce zemřelého

- občanský průkaz zesnulé/ho(pokud je k dispozici)

- rodný list,

- oddací list (pokud je ženatý/vdaná - je potřeba r. č. manžela/manželky)

- oblečení zesnulé/ho

- fotografii na parte

- případně občanský průkaz objednavatele pohřbu

V kanceláři pohřební služby pak obdržíte veškeré další informace spojené se smutečním rozloučením. Zároveň je Vám zde k dispozici ceník za naše služby.

Další informace pro pozůstalé


  • Úmrtní list zesnulé/ho bude zaslán na adresu objednavatele pohřbu matrikou městského nebo obecního úřadu (dle místa úmrtí).

  • Urny se zpopelněnými ostatky jsou připraveny k vyzvednutí za dva až tři týdny ode dne konání pohřbu v kanceláři pohřební služby.
  • Dědické řízení (pozůstalost) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k tomuto jednání objednavatele pohřbu. Budete potřebovat fakturu s dokladem o zaplacení, svůj občanský průkaz a úmrtní list zemřelého.